Kontaktopplysninger

Du kan fylle ut vedlagte kontaktskjema. Andre alternativer for å få tak i oss:
. Eiendomsagenter og boligrådgivere i Sør-Frankrike: +33 4 93 00 11 08. Dette er telefonnummeret til vår meglervirksomhet i Frankrike, Scandimmo.
. Skal du heller snakke med en spesialist i Norge, som i tillegg vil kunne bistå med alle spørsmål relatert til eiendom i Frankrike (salg, kjøp, arv, eierforhold, skatt, juridisk og praktisk assistanse m.m.), ta kontakt med FranskBolig på 21 39 14 13 eller info@franskbolig.no

Be om mer informasjon

I følge Personvernforordningen (GDPR) har du rett til å få tilgang til dine persondata, og til å be om at de skal endres, fjernes eller flyttes til tredjepart. Du kan også uttrykkelig motsette deg bruk av dine data. Europimmo Consulting konsernet som eier merkevarene franskmegling.no, franskmaklare.se, frenchproperties.online, Scandimmo, FranskBolig og det norske firmaet World Properties Consulting Scandinavia, bruker dine data kun i forbindelse med kunderelasjonen og tjenester vi leverer til deg. Dette kan kreve at dine data blir kommunisert til f. eks. en notar, en advokat eller en av våre tilknyttede kundeansvarlige, noe du aksepterer ved å fylle ut dette skjemaet. Dine persondata blir aldri kommunisert til en tredjepart som ikke er involvert i saken vi jobber med for deg. Etter at saken vi jobber med for deg er å anse som avsluttet, blir dine persondata flyttet til et sikkert arkiv så lenge myndighetene pålegger oss oppbevaring av saksmappen i.h.h.t. bransjens regler. Etter denne oppbevaringsperioden blir dine data definitivt slettet. Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter ang. dine data kan du sende mail til gdpr@franskbolig.no.

Fransk Megling

Du kan fylle ut vedlagte kontaktskjema. Andre alternativer for å få tak i oss:
. Eiendomsagenter og boligrådgivere i Sør-Frankrike: +33 9 528 18 996. Dette er telefonnummeret til vår meglervirksomhet i Frankrike, Scandimmo.
. Skal du heller snakke med en spesialist i Norge, som i tillegg vil kunne bistå med alle spørsmål relatert til eiendom i Frankrike (salg, kjøp, arv, eierforhold, skatt, juridisk og praktisk assistanse m.m.), ta kontakt med FranskBolig på 21 39 14 13 eller info@franskmegling.no

Nylig publisert