DU KAN ANNONSERE DIN FRANSKE EIENDOM TIL SALGS HOS OSS

Franskmegling.no er den største annonseportalen i skandinavia for eiendommer i frankrike

franskmegling.no vil gi deg økt synlighet for eiendommen din, kombinert med en tilsvarende annonse på toneangivende eiendomsportaler i Frankrike, England, Norge og resten av Europa. Alt dette til en mye lavere pris enn hvis du hadde forsøkt å annonsere på egen hånd.

Fyll ut det lille kontaktskjemaet her så gir vi deg et godt tilbud og framgangsmåten.

Ta kontakt hvis du ønsker å annonsere boligen din

I følge Personvernforordningen (GDPR) har du rett til å få tilgang til dine persondata, og til å be om at de skal endres, fjernes eller flyttes til tredjepart. Du kan også uttrykkelig motsette deg bruk av dine data. Europimmo Consulting konsernet som eier merkevarene franskmegling.no, franskmaklare.se, frenchproperties.online, Scandimmo, FranskBolig og det norske firmaet World Properties Consulting Scandinavia, bruker dine data kun i forbindelse med kunderelasjonen og tjenester vi leverer til deg. Dette kan kreve at dine data blir kommunisert til f. eks. en notar, en advokat eller en av våre tilknyttede kundeansvarlige, noe du aksepterer ved å fylle ut dette skjemaet. Dine persondata blir aldri kommunisert til en tredjepart som ikke er involvert i saken vi jobber med for deg. Etter at saken vi jobber med for deg er å anse som avsluttet, blir dine persondata flyttet til et sikkert arkiv så lenge myndighetene pålegger oss oppbevaring av saksmappen i.h.h.t. bransjens regler. Etter denne oppbevaringsperioden blir dine data definitivt slettet. Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter ang. dine data kan du sende mail til gdpr@franskbolig.no.